Dobroești Compostează

Client: Biodeck

Dobroești Compostează este primul program pilot de lângă București care își propune colectarea separată a deșeurilor vegetale de la populație, situând astfel Dobroeștiul pe harta comunităților responsabile care au luat în serios colectarea separată a deșeurilor vegetale precum și tranziția către o societate generatoare de cât mai puține deșeuri. Proiect inițiat de Biodeck, Dobroești Compostează este un model de bune practici ce poate fi scalat și în alte comunități de pe teritoriul României.

Cu: Daniel Pană